[GDMT]หมายเลข ๖๖๖

posted on 31 Mar 2011 15:27 by leaderdevil in GodMission
 
เอนทรี่นี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการรับใช้พระเจ้า
 
 
 
 
 
หมายเลข ๖๖๖ คืออะไร?

หมายเลข ๖๖๖ หมายถึงอะไร?

แล้วหมายเลข ๖๖๖ มีผลอะไร?
 
ในพระคำของพระเจ้า วิวรณ์ ๑๓:๑๑-๑๘ ได้มีกล่าวไว้ว่า
"และข้าพเจ้าเห็นสัตว์ร้ายอีกตัวหนึ่งขึ้นมาจากแผ่นดินมีสองเขาเหมือนลูกแกะ และพูดเหมือนพญานาค มันใช้อำนาจของสัตว์ร้ายตัวเดิมนั้นอย่างครบถ้วนและต่อหน้า มันทำให้โลกและคนที่อยู่ในโลกบูชาสัตว์ร้ายตัวเดิมนั้น ที่มีแผลปางตายแต่รักษาหายแล้ว สัตว์ร้ายนี้แสดงหมายสำคัญใหญ่ จนกระทำให้ไฟตกลงมาจากฟ้าสู่แผ่นดินโลกประจักษ์แก่ตามนุษย์ทั้งหลาย มันล่อลวงคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกด้วยหมายสำคัญนั้น ซึ่งทรงยอมให้มันกระทำต่อหน้าสัตว์ร้ายตัวเอมนั้น และมันสั่งให้คนทั้งหลายที่แผ่นดินโลกสร้างรูปจำลองให้แก่สัตว์ร้ายที่ถูกฟันด้วยดาบแต่ยังไม่ตายนั้น ทรงยอมให้มันมีอำนาจที่จะให้ลมหายใจแก่รูปสัตว์นั้น เพื่อให้รูปสัตว์ร้ายนั้นพูดได้ และให้มีอำนาจที่จะกระทำให้บรรดาคนที่ไม่ยอมบูชารูปสัตว์ร้ายนั้นถึงแก่ความตายได้ และมันยังได้บังคับคนทั้งปวง ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อย คนมั่งมี และคนจนไทและทาสให้รับเครื่องหมาย ไว้ที่มือขวาหรือที่หน้าผากของเขา เพื่อไม่ให้ผู้ใดทำการซื้อขายได้ นอกจากผู้ที่มีเครื่องหมายนั้น ซึ่งเป็นชื่อของสัตว์ร้ายนั้น หรือเลขชื่อของมัน ในเรื่องนี้จงใช้สติปัญญาให้ดี ถ้าผู้ใดมีความเข้าใจก็ให้คิดตรึกตรองเลขของสัตว์ร้ายนั้น เพราะว่าเป็นเลขของบุคคลผู้หนึ่ง เลขของมันคือหกร้อยหกสิบหก"
 
จากข้อพระคัมภีร์ที่ได้บอกไปแล้วทำให้เห็นว่า เลข ๖๖๖ คือเลขของซาตาน
และถ้าสังเกตในข้อที่  ๑๔-๑๕ ที่เขียนไว้ว่า
"มันล่อลวงคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกด้วยหมายสำคัญนั้น ซึ่งทรงยอมให้มันกระทำต่อหน้าสัตว์ร้ายตัวเอมนั้น และมันสั่งให้คนทั้งหลายที่แผ่นดินโลกสร้างรูปจำลองให้แก่สัตว์ร้ายที่ถูก ฟันด้วยดาบแต่ยังไม่ต