มุขตลกแปก ที่อาจไม่แปก!

 

 

 

และสุดท้าย......

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

ตึงโป๊ะ!!!!

Credit : จาก FW Mail ฉบับหนึ่งที่จั่วหัวว่า "ว่างมากนักหรือไง!"

Comment

Comment:

Tweet